ANBI

De Stichting Centrum voor Top Techniek (CTT) is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften van bedrijven of particulieren onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

De doelstellingen van de stichting zijn:

  1. Het actief ondersteunen en faciliteren van het technische onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen bij de uitwerking van de onderwijsvisie die zich richt op een optimale aansluiting tussen het technisch onderwijs en de behoefte van het regionale bedrijfsleven.
  2. Het exploiteren van het Centrum voor Top Techniek, dat voorziet in moderne onderwijsruimtes die ingericht zijn met hoogwaardige apparatuur en state-of-the-art machines ten behoeve van de realisatie van duurzaam hoogwaardig technisch onderwijs.
  3. Het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven optimaal voorzien in de behoefte aan voldoende gekwalificeerd technisch personeel.
  4. Mede door het realiseren van de hierboven genoemde doelstellingen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hieronder treft u de links aan naar het actuele beleidsplan en de financiële verantwoording.