Voorbeschouwing op het nieuwe seizoen

Gepubliceerd op: 1 juli 2019 om 08:20uur


Op 3 juni 2019 hebben we als practoraat een heuse ‘heidag’ gehad. Niet dat we op de hei zijn gaan zitten (al was die niet heel ver weg), maar we hebben wel op ons gemak, tussen formeel en informeel in over onze plannen voor schooljaar 19/20 gesproken. Een soort voorbeschouwing van ons practoraatsseizoen. Daarna hebben we lekker gebarbecued.

Samengevat zijn we op zoek gegaan naar de zone van naaste ontwikkeling (ZNO) van ons practoraat. Elders op deze website (hier) noem ik dat concept ook al. Kort gezegd is de zone van naaste ontwikkeling het gebied tussen wat iemand (of een groep) al kan zonder hulp en wat nog niet. Zoeken naar die zone is dus zoeken naar de volgende stap in de ontwikkeling (waar dan dus hulp voor nodig is van anderen).
Wat zijn voor ons die volgende stappen en wie zouden ons daarbij kunnen helpen? Dat staat in onderstaande tabel.

Volgende stapHulp
Kritisch op onze plannen reflecteren.Een lector als kritische partner vragen
Het onderzoek (1) dat de HAN naar ons practoraat doet gebruiken.
Diepere analyse van hoe docenten de ontwikkeling van de leerlingen ondersteunen.Docenten vragen de gespreksvragenlijst (zie hier) te valideren.
Dieper inzicht krijgen keuzemotieven van leerlingen.Leerlingen op verschillende manieren bevragen

Ook voor andere groepen binnen het CTT zijn we bezig om de zone van naaste ontwikkeling vast te stellen, zodat wij hen weer kunnen helpen (strikt genomen bepaalt niet iemand de ZNO, wordt die gecreëerd door een meerwetende ander). Zodra we dat verder uitgewerkt hebben kunnen we volgend schooljaar meteen inhoudelijk aan de slag. Ons ‘seizoensplan’ is globaal, omdat we gedurende de periode flexibel willen kunnen zijn. Hieronder in één overzicht de activiteiten die we gaan ondernemen tussen augustus 2019 en maart 2020.

Seizoensplan

Het ‘seizoen’ van het practoraat loopt van augustus tot maart. In maart presenteren we het seizoensverslag, waarin we beschrijven we hoe de activiteiten zijn verlopen. Tussen maart en juli stellen we de nieuwe plannen op voor het volgende seizoen. We werken grofweg aan twee lijnen: data & analyse; onderwijsontwerp & -ontwikkeling. Per lijn staan de activiteiten wat uitgebreider beschreven op volgende tijdlijnen. De activiteiten zelf worden, in het definitieve jaarplan, volgens de CIMO-systematiek (2) opgesteld, zoals we dat ook in het jaarverslag hebben gedaan.

Activiteiten Data & Analyse

In de Data & Analyse-lijn ligt de nadruk komend seizoen op de verzameling en analyse van data uit verschillende bronnen. We hadden al inzicht in de keuzen van modules en doorstroom van leerlingen (zie hier), vanaf september komen daar de achtergronden en keuzemotieven bij.

Activiteiten Ontwerp & Ontwikkeling

Voor de Ontwerp & Ontwikkel-lijn zal de focus liggen op de pedagogiek-didactiek tijdens het onderwijs in de praktijk. Dat gaan we doen door samen met de docenten daarvoor een gezamenlijk kijkkader op te stellen aan de hand van gespreksvragenlijst.

Voetnoten:
(1)In een groot onderzoeksproject (zie hier) wordt gekeken in hoeverre practoraten kennisverspreiding binnen het beroepsonderwijs bevorderen.
(2) Bij de beschrijving van de activiteiten van het practoraat gebruiken we de zogenaamde CIMO systematiek.De Context-Interventie-Mechanisme-Outcome-logica (CIMO) is een logica bij de vormgeving, implementatie en verbetering van onderwijsinterventies (zie Van den Berg, Hoeve & Zitter, 2012). Interventies betreffen in dit onderzoek gerichte activiteiten die het practoraat onderneemt om haar opbrengsten bij docententeams (of een andere doelgroep) terecht te laten komen. De CIMO-logica draagt bij aan kennis over hoe en waarom interventies tot bepaalde uitkomsten leiden en wordt daarom ingezet om interventies te begrijpen, monitoren en bij te sturen.
Meer weten over de CIMO-logica? Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7JhH49225YXJmZ72JNZkjrWPgToRAmoj

BronVan de Berg, J., Hoeve, A, & Zitter, I. (2012). Op zoek naar wat werkt. Meso Magazine, 32(183), 18–23.

Webinar hybride onderwijs: hoe dan?

Gepubliceerd op: 10 december 2018 om 11:37uur


Onlangs was de practor uitgenodigd om mee te werken aan een webinar over hybride onderwijs van het ECBO. De vragen waarom, wat en hoe zijn toen live online besproken. Hieronder kun je de video daarvan bekijken (reageren gaat dus niet meer).
Onder de video de uitwerking met extra verwijzingen en toelichting, waarvoor in het webinar geen tijd was.

Hybride onderwijs, hoe dan! from Martijn van Schaik on Vimeo.

(meer…)

Presentatie op NRO-congres

Gepubliceerd op: 30 oktober 2018 om 13:22uur


Op 31 oktober geeft de practor een presentatie over hybride onderwijs in de vakmanschapsroute  op het NRO congres.

De live presentatie vind je hier: https://bit.ly/2DdRKIV

Pdf van de presentatie vind je hier.

Kijk ook eens naar de video over Vygotskij voor het VO (en dus (V)MBO)

Centrum voor Top Techniek (CTT) houdt open huis

Gepubliceerd op: 24 januari 2018 om 16:00uur


TERNEUZEN – Centrum voor Top Techniek (CTT) houdt open huis

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari houdt het Centrum voor Top Techniek open huis. Begin december 2017 is het CTT officieel geopend. Al vanaf september wordt er lesgegeven in dit hypermoderne centrum voor technisch onderwijs in en voor Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens het open huis zijn studenten en docenten aanwezig om u te  (meer…)

Feestelijke opening Centrum voor Top Techniek drukbezocht

Gepubliceerd op: 8 december 2017 om 11:00uur


TERNEUZEN – Feestelijke opening Centrum voor Top Techniek drukbezocht

Op donderdag 7 december werd het Centrum voor Top Techniek (CTT) in Terneuzen officieel geopend. De feestelijke opening werd door zo’n 230 genodigden bijgewoond. Na de feestelijke openingshandeling met leerlingen en vertegenwoordigers vanuit onderwijs, overheid en bedrijfsleven, hadden bezoekers  (meer…)

Volgende pagina