Voorbeschouwing op het nieuwe seizoen

Gepubliceerd op: 1 juli 2019 om 08:20uur


Op 3 juni 2019 hebben we als practoraat een heuse ‘heidag’ gehad. Niet dat we op de hei zijn gaan zitten (al was die niet heel ver weg), maar we hebben wel op ons gemak, tussen formeel en informeel in over onze plannen voor schooljaar 19/20 gesproken. Een soort voorbeschouwing van ons practoraatsseizoen. Daarna hebben we lekker gebarbecued.

Samengevat zijn we op zoek gegaan naar de zone van naaste ontwikkeling (ZNO) van ons practoraat. Elders op deze website (hier) noem ik dat concept ook al. Kort gezegd is de zone van naaste ontwikkeling het gebied tussen wat iemand (of een groep) al kan zonder hulp en wat nog niet. Zoeken naar die zone is dus zoeken naar de volgende stap in de ontwikkeling (waar dan dus hulp voor nodig is van anderen).
Wat zijn voor ons die volgende stappen en wie zouden ons daarbij kunnen helpen? Dat staat in onderstaande tabel.

Volgende stapHulp
Kritisch op onze plannen reflecteren.Een lector als kritische partner vragen
Het onderzoek (1) dat de HAN naar ons practoraat doet gebruiken.
Diepere analyse van hoe docenten de ontwikkeling van de leerlingen ondersteunen.Docenten vragen de gespreksvragenlijst (zie hier) te valideren.
Dieper inzicht krijgen keuzemotieven van leerlingen.Leerlingen op verschillende manieren bevragen

Ook voor andere groepen binnen het CTT zijn we bezig om de zone van naaste ontwikkeling vast te stellen, zodat wij hen weer kunnen helpen (strikt genomen bepaalt niet iemand de ZNO, wordt die gecreëerd door een meerwetende ander). Zodra we dat verder uitgewerkt hebben kunnen we volgend schooljaar meteen inhoudelijk aan de slag. Ons ‘seizoensplan’ is globaal, omdat we gedurende de periode flexibel willen kunnen zijn. Hieronder in één overzicht de activiteiten die we gaan ondernemen tussen augustus 2019 en maart 2020.

Seizoensplan

Het ‘seizoen’ van het practoraat loopt van augustus tot maart. In maart presenteren we het seizoensverslag, waarin we beschrijven we hoe de activiteiten zijn verlopen. Tussen maart en juli stellen we de nieuwe plannen op voor het volgende seizoen. We werken grofweg aan twee lijnen: data & analyse; onderwijsontwerp & -ontwikkeling. Per lijn staan de activiteiten wat uitgebreider beschreven op volgende tijdlijnen. De activiteiten zelf worden, in het definitieve jaarplan, volgens de CIMO-systematiek (2) opgesteld, zoals we dat ook in het jaarverslag hebben gedaan.

Activiteiten Data & Analyse

In de Data & Analyse-lijn ligt de nadruk komend seizoen op de verzameling en analyse van data uit verschillende bronnen. We hadden al inzicht in de keuzen van modules en doorstroom van leerlingen (zie hier), vanaf september komen daar de achtergronden en keuzemotieven bij.

Activiteiten Ontwerp & Ontwikkeling

Voor de Ontwerp & Ontwikkel-lijn zal de focus liggen op de pedagogiek-didactiek tijdens het onderwijs in de praktijk. Dat gaan we doen door samen met de docenten daarvoor een gezamenlijk kijkkader op te stellen aan de hand van gespreksvragenlijst.

Voetnoten:
(1)In een groot onderzoeksproject (zie hier) wordt gekeken in hoeverre practoraten kennisverspreiding binnen het beroepsonderwijs bevorderen.
(2) Bij de beschrijving van de activiteiten van het practoraat gebruiken we de zogenaamde CIMO systematiek.De Context-Interventie-Mechanisme-Outcome-logica (CIMO) is een logica bij de vormgeving, implementatie en verbetering van onderwijsinterventies (zie Van den Berg, Hoeve & Zitter, 2012). Interventies betreffen in dit onderzoek gerichte activiteiten die het practoraat onderneemt om haar opbrengsten bij docententeams (of een andere doelgroep) terecht te laten komen. De CIMO-logica draagt bij aan kennis over hoe en waarom interventies tot bepaalde uitkomsten leiden en wordt daarom ingezet om interventies te begrijpen, monitoren en bij te sturen.
Meer weten over de CIMO-logica? Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7JhH49225YXJmZ72JNZkjrWPgToRAmoj

BronVan de Berg, J., Hoeve, A, & Zitter, I. (2012). Op zoek naar wat werkt. Meso Magazine, 32(183), 18–23.

Terugblik op het symposium

Gepubliceerd op: 24 mei 2019 om 08:07uur


Om maar met de deur in huis te vallen, het tweede symposium voldeed achteraf niet aan onze verwachtingen en dat is voor een groot deel aan onszelf te wijten. Dit gaan we dus niet meer zo doen. In deze blog een kritische reflectie op onze keuzes om het symposium op te zetten zoals we hebben gedaan en hoe we de presentatie van het jaarverslag volgende keer anders gaan doen. (Klik hier om direct naar samenvatting jaarverslag te gaan.)

(meer…)

Samenvatting jaarverslag 18-19

Gepubliceerd op: 22 mei 2019 om 08:33uur


Tijdens ons symposium op 25 maart j.l. presenteerden we ons jaarverslag. Daarin ontbreekt een samenvatting. Vandaar hieronder een kort overzicht van de inhoud van het jaarverslag. Het hele jaarverslag is hier te vinden als webmagazine of hier als pdf.

(meer…)

Visie op hybride onderwijs (longread)

Gepubliceerd op: 21 maart 2019 om 13:03uur


Hybride lijkt in het onderwijs een nieuw modewoord, een hype misschien wel. Zo wordt leren hybride genoemd, de leeromgeving, de leraar en zelfs hele opleidingen. Waarom? Wat is er nieuw aan dat woord, of beter, wat is er nieuw aan wat ermee bedoeld wordt?
Hybride betekent, volgens wikipedia, nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken. In de biologische zin is dat nageslacht van een kruising (een lijger bijvoorbeeld), maar ook in de kunst, software, letterkunde en bij voertuigen wordt het woord gebruikt.

En nu dus in het onderwijs.

(meer…)

Webinar hybride onderwijs: hoe dan?

Gepubliceerd op: 10 december 2018 om 11:37uur


Onlangs was de practor uitgenodigd om mee te werken aan een webinar over hybride onderwijs van het ECBO. De vragen waarom, wat en hoe zijn toen live online besproken. Hieronder kun je de video daarvan bekijken (reageren gaat dus niet meer).
Onder de video de uitwerking met extra verwijzingen en toelichting, waarvoor in het webinar geen tijd was.

Hybride onderwijs, hoe dan! from Martijn van Schaik on Vimeo.

(meer…)

Volgende pagina