Laatste jaarverslag

  Samenvatting

  In dit jaarverslag bespreken we de activiteiten, opgeleverde producten van afgelopen jaar om vervolgens onze plannen voor komend jaar te schetsen. Activiteiten en producten zijn in verschillende artikelen beschreven, samen vormen ze een webmagazine. In deze samenvatting sommen we chronologisch de activiteiten op. Belangrijkste activiteiten van in de periode augustus 2018 – december 2018 waren [...]

  Inleiding: ontwikkelingsgericht werken aan hybride onderwijs

  In maart 2018 hielden we ons eerste symposium waarin we nog niet veel verder kwamen dan globaal ons theoretisch kader te schetsen en te willen luisteren naar docenten en bedrijfsleven. We zijn nu, in maart 2019, een jaar verder en presenteren met gepaste trots ons eerste jaarverslag. Dat jaarverslag is de basis voor het tweede [...]

  Docentenmiddagen

  Bij de beschrijving van de activiteiten van het practoraat gebruiken we de zogenaamde CIMO systematiek. De Context-Interventie-Mechanisme-Outcome-logica (CIMO) is een logica bij de vormgeving, implementatie en verbetering van onderwijsinterventies (zie Van den Berg, Hoeve & Zitter, 2012). Interventies betreffen in dit onderzoek gerichte activiteiten die het practoraat onderneemt om haar opbrengsten bij docententeams (of een [...]

  Dagje meelopen met leerlingen

  Bij de beschrijving van de activiteiten van het practoraat gebruiken we de zogenaamde CIMO systematiek. De Context-Interventie-Mechanisme-Outcome-logica (CIMO) is een logica bij de vormgeving, implementatie en verbetering van onderwijsinterventies (zie Van den Berg, Hoeve & Zitter, 2012). Interventies betreffen in dit onderzoek gerichte activiteiten die het practoraat onderneemt om haar opbrengsten bij docententeams (of een [...]

  Monitoren in-, door- en uitstroom.

  Bij de beschrijving van de activiteiten van het practoraat gebruiken we de zogenaamde CIMO systematiek. De Context-Interventie-Mechanisme-Outcome-logica (CIMO) is een logica bij de vormgeving, implementatie en verbetering van onderwijsinterventies (zie Van den Berg, Hoeve & Zitter, 2012). Interventies betreffen in dit onderzoek gerichte activiteiten die het practoraat onderneemt om haar opbrengsten bij docententeams (of een [...]

  Ontwikkelen ‘Vragenapp’

  Bij de beschrijving van de activiteiten van het practoraat gebruiken we de zogenaamde CIMO systematiek.[1] De Context-Interventie-Mechanisme-Outcome-logica (CIMO) is een logica bij de vormgeving, implementatie en verbetering van onderwijsinterventies (zie Van den Berg, Hoeve & Zitter, 2012). Interventies betreffen in dit onderzoek gerichte activiteiten die het practoraat onderneemt om haar opbrengsten bij docententeams (of een [...]

  Activiteiten extern

  Het practoraat is afgelopen jaar ook betrokken geraakt bij een aantal activiteiten buiten het Centrum Top Techniek. We beschrijven de belangrijkste. Ten eerste zijn we onderzoeksobject binnen het NRO project van de HAN (zie flyer) over hoe kennisverspreiding en innovatie door practoraten wordt versterkt. Ten tweede hebben we op verschillende congressen en dagen onze bevindingen [...]

  Analyse keuzepatronen

  Van twee cohorten (2016-2017 & 2017-2018) hebben we inmiddels de keuzegegevens. Van het eerste cohort dat gestart is met de vakmanschapsroute weten we welke verdiepingskeuze ze aan het einde van het derde jaar hebben gemaakt, welke domein ze in het vierde jaar hebben gevolgd (en of ze dus geswitcht zijn) en welke opleiding ze zijn [...]

  Ontwerp ‘Vragenapp’

  Om data te verzamelen over de interesse(ontwikkeling) van de leerlingen is er een opdracht aan de leerlingen van ICT om een toepassing te ontwikkelen om die via Experience Sampling Method (ESM) te verzamelen. Deze app is geinspireerd op de app InTin van de universiteit van Utrecht/Leiden (zie Slot, Akkerman & Wubbels, 2018). Daarvoor zijn projectgroepjes [...]

  Onderwijspedagogische Gespreksvragenlijst

  Om (als docenten, onderwijsontwikkelaars, teamleiders en anderen) in gesprek te gaan over het onderwijsaanbod en (opleidings)didactiek hebben we een gespreksvragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is gebaseerd op de kwaliteitskaart OGO (link) en voor het VMBO doorontwikkeld door Andor Molter (link scriptie), waarbij de practor ook betrokken was. Uit de bestaande instrumenten zijn de voor hybride beroepsonderwijs [...]

  Antwoorden Kennisrotonde

  De Kennisrotonde van NRO is een platform waar de onderwijspraktijk vragen kan stellen aan de ‘wetenschap’. Voor de kennisrotonde heeft het practoraat twee vragen beantwoord over (hybride) onderwijs in techniek. Hieronder de beknopte antwoorden zoals die op de website zijn gekomen. Op basis van de twee antwoorden hebben we een longread geschreven over integratie van [...]