Bestuur & Organisatie

Bestuur Stichting CTT

P.J. (Piet) Moes, secretaris/penningmeester, namens de bedrijfsopleidingen
M.C.F. (Marijn) Nelen, lid, namens het middelbaar beroepsonderwijs
D. (Dik) Schipper, lid, namens het Zeeuws Vlaams bedrijfsleven
A.J. (Bert) Vogel, voorzitter
J. (Jack) Werkman, lid, namens de lokale overheden in Zeeuws-Vlaanderen
P.J. (Piet) de Witte, vicevoorzitter, namens het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen

Management

Ruud Eggermont, coördinator onderwijs Vakmanschapsroute
Chantal Philipsen, management assistente
André Zuidijk, manager CTT

Projectgroep Onderwijs

Lies Meesen-Deburchgraeve, teamleider bovenbouw vmbo basis, kader en theoretische leerweg Reynaertcollege
Johan Meulbroek, teamleider vmbo basis/kader Lodewijk College
Edy Warringa, sectordirecteur vmbo/brugklas Lodewijk College
Martijn Hoek, teamleider vmbo Zwin College
Véronique van de Reijt, directeur onderwijscluster Techniek Scalda
Ruud Eggermont, coördinator onderwijs CTT/VKR
Karin Crince, projectleider RIF CTT

Projectgroep RIF (Regionaal Investerings Fonds)

Karin Crince, projectleider
Hanneke van Dorsselaer, verbindingsofficier
Martijn van Schaik, practor
Leo Blok, onderzoeker
Martijn Broers, onderzoeker