Practoraat

Het CTT wordt mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven om het technische beroepsonderwijs hier te behouden en om bindende keuzes te maken, te reflecteren, te leren van anderen en de oren en ogen open te houden. Het Practoraat levert een actieve bijdrage aan de innovatiekracht, en biedt ondersteuning aan het realiseren van up-to-date beroepsonderwijs en innovatief potentieel bij docenten en teams.
Het practoraat is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en beroepspraktijk binnen het thema hybride onderwijs van het CTT. Het practoraat inspireert en is de motor voor kennisontwikkeling en kennisdeling, en ondersteunt praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten.