Centrum voor TopTechniek

Het Centrum voor TopTechniek (CTT) is een state-of-the-art praktijklocatie voor techniekonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Het is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van het onderwijs (vmbo, mbo, bedrijfsscholen) en het bedrijfsleven met als doel om technisch beroepsonderwijs in de regio te behouden en te versterken.

Het CTT is gevestigd binnen Scalda op locatie Terneuzen. Het heeft moderne praktijkruimtes voor de domeinen ICT, Bouw, Installatie- en Elektro, Metaal en Mobiliteit, grenzend aan de proeffabriek van de opleidingen Procestechniek en de projectruimtes van de opleidingen Maintenance en ICT.

Het CTT wordt financieel mogelijk gemaakt door structurele financiƫle bijdragen van het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven en de drie gemeenten en subsidie van de Provincie Zeeland en het ministerie van OC&W. Alle partners werken nauw met elkaar samen om er voor te zorgen dat het techniekonderwijs goed aansluit op de vraag van het bedrijfsleven. Zo worden de leerlingen en studenten goed voorbereid op de banen van de toekomst.