Over het practoraat

In 2012 is het initiatief genomen tot de ontwikkeling van het Centrum voor TopTechniek (CTT). Het CTT is een state-of-the-art praktijktrainingslocatie, die zich richt op het behoud en versterken van de kennisinfrastructuur van het technisch beroepsonderwijs, en de kwaliteitsversterking ervan in de regio. Voor het bedrijfsleven van groot belang om ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerde beroepskrachten te kunnen beschikken. Het CTT wordt mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven om het technische beroepsonderwijs hier te behouden en om bindende keuzes te maken, te reflecteren, te leren van anderen en de oren en ogen open te houden.

Het Practoraat zal dan ook een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht; ondersteuning bieden aan het realiseren van up-to-date beroepsonderwijs en innovatief potentieel bij docenten en teams. Het practoraat is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en beroepspraktijk binnen het thema hybride onderwijs van het CTT. Het practoraat inspireert en is de motor voor kennisontwikkeling en kennisdeling en ondersteunt praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten.

Onder leiding van de practor (Martijn van Schaik) en in overleg met projectleider en andere betrokkenen binnen het CTT doen we onderzoek. Dat onderzoek is ontwerp- en ontwikkelingsgericht. De docenten, leerlingen en bedrijven zijn daarin niet slechts onderzoeksobjecten, maar actieve deelnemers in het verder ontwikkelen van het onderwijs en kennis.