Ernst Meyjes, Metaalwerk Bedrijfsopleiding Zeeland

“Het CTT laat zien dat het belangrijk is dat zij als praktijklocatie met de tijd mee gaat, inclusief de daarbij behorende nieuwste machines en apparatuur.”

Wij leiden BBL-leerlingen op in de metaaltechniek. Zij zijn in dienst van een van de bedrijven die zich bij ons hebben aangesloten. Ze krijgen daar een contract en salaris en gaan één of twee dagen per week naar de praktijkschool van Metaalwerk bij het CTT. Het voordeel voor de bedrijven is dat wij de tijd en aandacht geven aan leerlingen die voor hun opleiding praktijkopdrachten moeten maken en naar hun proeve van bekwaamheid toewerken. In het bedrijf is  niet altijd tijd voor  een goede begeleiding.

Praktijk en theorie

Naast de theorie, die wordt gegeven door Scalda, brengen wij de leerlingen vooral de praktische vaardigheden bij in een schoolse omgeving. Als zij de praktijk onder de knie hebben, zijn de leerlingen tenslotte eerder volledig inzetbaar bij de bedrijven. De praktisch ingestelde leerlingen hebben soms wat meer moeite met de theorie, maar meestal zijn ze wel goed gemotiveerd om ook dit deel van hun opleiding goed af te ronden.

CTT en Technum

Metaalwerk Zeeland is gevestigd in het CTT in Terneuzen en in het Technum in Vlissingen. Door de terugloop van het aantal leerlingen is het voor bedrijven niet meer interessant om een eigen bedrijfsschool op te zetten. De kracht van het CTT en Technum is dat hier de krachten gebundeld worden door de samenwerking van scholen en bedrijven, zodat wij samen dit extra aanbod kunnen realiseren.

Nieuwste apparatuur en cursusaanbod

De samenwerking met het CTT verloopt prima. Er zijn korte lijntjes en de aanschaf van materialen en nieuwe apparatuur is meestal geen probleem. Het CTT laat zien dat het belangrijk is dat zij als praktijklocatie met de tijd mee gaan, inclusief de daarbij behorende nieuwste machines en apparatuur. Naast de begeleiding van BBL-leerlingen bieden wij in het CTT ook cursussen aan voor medewerkers die in het kader van leven lang leren zich verder willen ontwikkelen.

Begeleiding naar werk

Metaalwerk Zeeland organiseert regelmatig open dagen in het CTT en Technum. Tijdens deze dagen zijn leerlingen aan het werk in de werkplaats, zodat nieuwe leerlingen direct een goede indruk krijgen van wat er bij Metaalwerk mogelijk is. Zodra de keuze gemaakt is voor metaaltechniek kunnen de geïnteresseerde leerlingen zelf een bedrijf zoeken waar ze na het vmbo aan de slag kunnen. Maar het is ook mogelijk dat wij hen daarbij helpen. Als een leerling nog niet precies weet wat hij wil, springen we vaak samen in de auto om een kijkje te nemen bij een of meerdere bedrijven. Het is belangrijk dat zij zien waar zij terecht komen, want elk bedrijf is anders en elke leerling heeft zijn eigen voorkeur.