Rudi Clement, Installatiewerk

“Er is inmiddels een mooie instroom vanuit het CTT, mede omdat de animo toeneemt als gevolg van de energietransitie en de daarbij behorende nieuwe technieken.”

Ik zeg altijd: van een leeg bord kun je niet kiezen. Daarmee heb je gelijk de kracht van het CTT te pakken. Het CTT biedt op één plek veel verschillende technische disciplines aan, zodat leerlingen de kans krijgen een goed beeld te krijgen van de diverse mogelijkheden in de techniek. Vervolgens kunnen zij een goede keuze maken voor een vervolgopleiding en baan.

Voorsprong

De Vakmanschapsroute is daarbij een grote meerwaarde, omdat vmbo-leerlingen uit klas 3 en 4 al uitgebreid kennis maken met techniek. Niet alleen gaan ze bij het CTT intensief aan de slag met techniek, maar ook nodigt Installatiewerk hen uit om op locatie om een goede indruk te krijgen van wat de installatietechniek en elektrotechniek inhoudt. Leerlingen van de Vakmanschapsroute hebben zo een voorsprong als het gaat om het hebben van een goed beeld van wat er mogelijk is. Aangevuld met hun materialenkennis en de werkervaring op stages kiezen zij bewust voor een mbo-opleiding die bij hen past.

Installatiewerk ontzorgt

Een van de mogelijkheden is dat zij in dienst komen bij Installatiewerk en aan de slag gaan bij een van de installatie- of elektrobedrijven die bij IW zijn aangesloten. Leerlingen volgen een BBL-opleiding en gaan voor de theorie één dag per week naar Scalda in Goes of Vlissingen. Eén dag per twee weken gaan zij voor de praktijk naar het CTT, waar gebruik wordt gemaakt van de praktijkruimte E&I. Op deze manier ontzorgt IW het leerbedrijf in de opleiding en begeleiding van deze leerlingen. Zodra het diploma is behaald, komen ze in dienst  bij het bedrijf. Er is inmiddels een mooie instroom vanuit het CTT gerealiseerd, mede doordat de animo is toegenomen als gevolg van de energietransitie en de daarbij behorende nieuwe technieken.

CTT is onmisbaar

Ik vind het belangrijk dat op deze manier het aanbod in techniek blijft bestaan in Zeeuws-Vlaanderen. De keuze voor een vervolgopleiding hangt vaak af van het aanbod aan opleidingen in de regio. Terwijl het juist zo belangrijk is dat leerlingen kiezen voor een opleiding van hun interesse. Bovendien wil IW graag participeren en helpen bij voorlichtingen, meeloopdagen en rondleidingen. Daar zit je bij het CTT op de goede plek, omdat we dan ook gelijk de 3e en 4e- jaars van het vmbo daarin kunnen meenemen.

Nauwe samenwerking

Wij ervaren de samenwerking met het CTT als goed. De contacten zijn goed, de lijntjes zijn kort en er is regelmatig contact en overleg. Niet alleen rechtstreeks met de manager van het CTT en in nauw contact met de PIE-docenten, maar ook via de gebruikersraad, de branchetafel en de twee instructeurs die wij op locatie aanwezig hebben. Bovendien wordt nu door de nauwe samenwerking met de 3 vmbo-scholen in Zeeuws-Vlaanderen op al deze scholen het zelfde techniekonderwijs gegeven. De lijntjes tussen deze scholen en het CTT zijn kort en de scholen hoeven het nu niet meer alleen uit te zoeken.