Blogserie 1: Succes, Aflevering 1

10 mei 2021

In de blogseries van het practoraat Hybride onderwijs bepreken we onderwerpen die niet eenvoudig in één artikeltje te bespreken zijn. Als onderzoekers zoeken we antwoorden op vragen, maar vaak is er niet één antwoord op een vraag. Voor die antwoorden maken we dan een serie. In iedere aflevering van de serie gaan we dan in op een andere perspectief van  dezelfde vraag. Vaak is het namelijk zo dat een vraag eigenlijk niet één vraag is, maar dat er ook vragen achter de vraag zijn.  

De opzet van een serie begint met de vraag die wij zelf formuleerden of die aan ons gesteld is. In de eerste aflevering gaan we in op de vragen achter de vraag. Vervolgens verbinden we elke aflevering zo’n vraag aan een voorbeeld uit de praktijk. Aan de hand van dat voorbeeld benoemen en bespreken we dan de theorie die bij de vraag hoort. Zodra we een volledig kader hebben, kunnen we in de laatste aflevering de oorspronkelijke vraag beantwoorden.

Blogserie 1: Succes van VKR-leerlingen in het MBO

 

 

Aflevering 1: Wat is succes van leerlingen?

Vanaf de start van het practoraat staat de vraag over het succes van de leerlingen in de vakmanschapsroute op de agenda. Het is onze opdracht om dat te monitoren en te onderzoeken. Dat klinkt logisch en lijkt een eenvoudige opdracht. Toch hebben we er pas na drie jaar een begin van een antwoord op kunnen formuleren, omdat we nu pas de gegevens hebben waarmee we iets kunnen zeggen over de vraag: ‘Hoe goed doen de leerlingen van het CTT het op het mbo?’

 

De vragen achter de vraag

Eerst even een pas op de plaats, want wat willen we met het stellen van deze vraag eigenlijk te weten komen? Wat is de herkomst van deze vraag? Wat zit er achter? Zijn we geïnteresseerd in ‘onze jongens en meiden’ en willen we graag weten hoe het HEN vergaat in hun verdere (schoolse) ontwikkeling, of willen we graag weten of WIJ de leerlingen vakinhoudelijk goed hebben voorbereid op een vervolg in het mbo? Wellicht willen we graag weten in hoeverre WIJ de leerlingen voldoende hebben begeleid in de keuzes die ZIJ maakten? Als wij de achtergrond van de vraag kennen kunnen we ons vervolgens afvragen wat dan goed is en wanneer vinden wij dat dat goede dan goed (genoeg) is?

Al deze perspectieven maken het een zeer interessante vraag om te beantwoorden. Bijvoorbeeld cijfermatig door te kijken naar de aantallen en bijbehorende percentages studenten (zo worden de leerlingen genoemd, zodra ze in het mbo komen) dat gediplomeerd het mbo verlaat. Of door gedetailleerder te onderzoeken in hoeverre de studenten op het mbo verder gaan in het vakgebied waarin ze op het CTT hun praktijklessen hebben gedaan. In hoeverre veranderen studenten van opleiding, moeten zij een jaar overdoen, veranderen zij van niveau (zowel up als down) en speelt de keuze voor bol of bbl hierbij nog een rol? Of moeten wij juist verder kijken dan de cijfers en op zoek gaan naar het verhaal van het studieverloop van de student om te kunnen oordelen of het goed is?

 

Studiesucces

Wat we dus moeten doen is het formuleren van wat wij verder studiesucces zullen noemen. Studiesucces is een lastig te bepalen norm voor het succes van een leerroute. Uitgaande van de uitgangspunten van het hele project dat de vakmanschapsroute is, zou studiesucces voor leerlingen in de VKR kunnen betekenen:

  • leerlingen maken optimaal gebruik van keuzevrijheid; 
  • leerlingen kunnen een flexibel aanbod ontvangen;
  • leerlingen kunnen versnellen;
  • leerlingen behalen een startkwalificatie.

… “Dat heb ik ook gezegd … van … dat ik kom hier niet omdat ik echt elektricien wil worden, dat was nooit mijn bedoeling. Ik wou echt kok worden” …

 

Alleen dat laatste criterium gaat over het succes van de VKR-leerlingen in het MBO, maar met een antwoord daarop weten we eigenlijk heel weinig. Je kunt op dit moment dan slechts constateren dat een klein percentage van de oud-leerlingen van het CTT nu reeds een startkwalificatie heeft behaald, een gedeelte hard op weg is om dit te gaan behalen en er een kleine groep zonder startkwalificatie het onderwijs heeft verlaten.

Inmiddels zit een aantal leerlingen die in 2016 startten in de vakmanschapsroute in hun laatste jaar van het MBO of zijn al klaar. Van die groep hebben we er een aantal geïnterviewd. Deze interviews leveren waardevolle informatie op, welke wij zullen verwerken in deze blogserie.

… “Je moet de jaren op het CTT afmaken. Want dan heb ik dat certificaat en dan kan ik mijn droomopleiding starten en dat was mijn motivatie om door te gaan” …

 

 

De praktijk in perspectief

We zullen in de komende afleveringen van deze blogserie het studiesucces van de leerlingen van het CTT vanuit de volgende drie perspectieven beschrijven:

  1. keuzes, tempo en niveau: de cijfers;
  2. succes in het leren en werken in MBO: competenties en houding;
  3. de goede keuze: LOB en doorstroom.

In deze afleveringen zullen we beschrijven wat we hebben onderzocht, wat we te weten zijn gekomen en welke nieuwe vragen dit oproept.

De volgende aflevering van deze blogserie zal gaan over de cijfers.

Wellicht heb jij, naar aanleiding van deze korte intro, nog meer vragen, stel ze dan gerust aan één van de leden van het practoraat.

 

Leo Blok, docentonderzoeker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Martijn Broers, docentonderzoeker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.