Samenvatting jaarverslag 18-19

22 mei 2019

Tijdens ons symposium op 25 maart j.l. presenteerden we ons jaarverslag. Daarin ontbreekt een samenvatting. Vandaar hieronder een kort overzicht van de inhoud van het jaarverslag. Het hele jaarverslag is hier te vinden als webmagazine of als pdf.

In ons jaarverslag bespreken we de activiteiten, opgeleverde producten van afgelopen jaar om vervolgens onze plannen voor komend jaar te schetsen. Activiteiten en producten zijn in verschillende artikelen beschreven, samen vormen ze een webmagazine. In deze samenvatting sommen we chronologisch de activiteiten op.
Belangrijkste activiteiten van in de periode augustus 2018 – december 2018 waren:

  • het ondersteunen van de VKR docentmiddagen binnen het CTT;
  • het opzetten en onderhouden van de doorstroomgegevens van leerlingen;
  • een dag meelopen met een leerling op het CTT;
  • het ontwikkelen van een vragenapp;
  • het ontwikkelen van een vragenlijst t.b.v. het achterhalen van achtergrondgegevens van de leerlingen.

De producten (tools) die dat opleverde zijn:

  • Analyse van leerlingstromen;
  • Een vragenapp ten behoeve van het onderzoeken van leerlingmotieven;
  • Een gespreksvragenlijst ten behoeve van de didactiek van hybride onderwijs.

Daarnaast waren we betrokken bij onderstaande externe projecten:

  • Twee antwoorden voor de kennisrotonde;
  • Een langlopend NRO-onderzoeksproject naar kennisverspreiding van practoraten;

In zijn geheel is het jaarverslag te downloaden als pdf. De tekst is veelal opgezet als zogenaamde hypertekst. Dat betekent dat door hyperlinks in de teksten te volgen de lezer van artikel naar artikel kan surfen. Uiteraard kan het geheel ook artiker voor artikel gelezen worden.