Terugblik op het symposium

24 mei 2019

Om maar met de deur in huis te vallen, het tweede symposium voldeed achteraf niet aan onze verwachtingen en dat is voor een groot deel aan onszelf te wijten. Dit gaan we dus niet meer zo doen. In deze blog een kritische reflectie op onze keuzes om het symposium op te zetten zoals we hebben gedaan en hoe we de presentatie van het jaarverslag volgende keer anders gaan doen. (Klik hier om direct naar samenvatting jaarverslag te gaan.) 

Uit gesprekken, ingevulde evaluaties en zelfreflectie zijn we erachter gekomen dat er het symposium ook niet aan de verwachtingen van de meeste deelnemers voldeed. De kritiek varieerde van irritatie aan technische problemen bij de gastspreker tot slecht voorbereidde parallelsessies. Onze eigen analyse is dat we doelgroep verkeerd hebben ingeschat. We hebben de middag voorbereid voor een grote groep docenten, terwijl er eigenlijk weinig leraren waren. We zochten werkvormen om vooral van docenten te horen hoe zij met onze bevindingen en tools om zouden kunnen gaan. Als er dan weinig docenten zijn, valt de werkvorm al snel in het water. We hebben vanuit die gedachte (een docent zit niet te wachten op een exposé van een onderzoeker en zijn jaarverslag) het plenaire deel (te) kort gehouden voor een groot aantal aanwezigen: zij hadden graag gehoord wat we nu gedaan hebben afgelopen jaar. Wij volstonden met een link naar het jaarverslag. Excuus daarvoor.
We hadden wel degelijk kunnen zien (en bedenken) dat er weinig docenten zouden zijn. We hadden immers een lijst met aanmeldingen. Toch hebben we de opzet niet gewijzigd. Je zou kunnen zeggen dat we ons te veel vasthielden aan het plan.

Dat plan kwam voort uit de focus die we dit jaar hadden op curriculum en dus op de onderwijsinhouden voor en door de docenten. Onze ogen waren, zoals ook te lezen is in het jaarverslag, naar binnen gericht. Hoe kunnen we de docenten helpen door te ontwikkelen? Welke tools hebben docenten nodig? Wat beweegt de leerlingen? Die focus kwam weer voort uit de evaluatie van een jaar vakmanschapsroute door docenten in juli 2018. We zijn er stellig van overtuigd dat die focus niet verkeerd is, maar dat we voor het symposium even weer wat meer naar buiten hadden moeten kijken.

Uiteraard gaan we volgend jaar weer een jaarverslag opstellen en presenteren. We beloven dat we dat op een andere manier zullen doen, met een blik naar buiten in plaats van naar binnen.