Loopbaanbegeleiding (LOB)

We verwachten dat leerlingen op jonge leeftijd al keuzes maken voor een opleiding. Dat is enkel mogelijk als de leerlingen de mogelijkheid hebben gehad om diverse ervaringen op te doen, erover na te denken en het gesprek hebben gevoerd. Kortweg:

  1. leren door ervaren (praktijklessen, excursies, gastlessen, stages etc.)
  2. reflecteren (nadenken, opschrijven, gesprek)
  3. keuze maken (op grond van wat je ervaren hebt, wat het met je doet en of die keuze bij je past)

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) helpt leerlingen bij het maken van keuzes tijdens hun beroepsopleiding. Dat proces begint al op het moment dat de leerling vanuit groep 8 een keuze maakt voor een school van het voortgezet onderwijs. Gaandeweg volgt de leerling een LOB-traject door steeds weer stil te staan bij een aantal vragen:

  • Welke ervaringen heb ik opgedaan?
  • Wat heb ik ervan geleerd?
  • Wat betekent dat voor de keuzes die ik ga maken?

LOB is de rode draad door de Vakmanschapsroute (VKR) techniek. De VKR-leerling krijgt gedurende het 3e (VKR1) en 4e leerjaar (VKR2) van het vmbo vragen over de studiekeuze, zodat hij of zij goed onderbouwde keuzes kan maken. Een hulpmiddel hierbij is de Zeeuwse LOB-website. Op deze website houdt de leerling een LOB-portfolio en een techniekportfolio bij.

In het LOB-portfolio laat de leerling zien wat hij of zij doet aan LOB-activiteiten om een beeld te vormen van vervolgopleidingen en beroepen én hoe hem of haar dat helpt bij het maken van de juiste keuzes. In het techniekportfolio laat de leerling zien wat hij of zij aan werkstukken heeft gemaakt, waar hij/zij trots op is én hoe hem/haar dat helpt bij het maken van de juiste keuzes.