Techniekdomeinen

Kennismaken met techniek in de regio

Bij de ontwikkeling van de Vakmanschapsroute (VKR) techniek hebben we hier samen met het bedrijfsleven naar gekeken. Als we leerlingen willen laten kennismaken met techniek en voor de regio willen behouden, dan moeten er voor de leerlingen ook de juiste mbo-vervolgopleidingen én werk te vinden zijn in Zeeuws-Vlaanderen of de rest van Zeeland. 

In het eerste jaar van de Vakmanschapsroute, VKR1 (het 3e leerjaar vmbo), kunnen de leerlingen zich oriënteren en verder verdiepen in verschillende techniekdomeinen. Alle techniekdomeinen zijn relevant voor Zeeuws-Vlaanderen. Deze beroepenvelden komen veel voor in de regio en er is veel werkgelegenheid. Vandaar onze keuze voor:
- Bouw
- Elektro & Installatie
- Metaal
- Mobiliteit 
- ICT
- Procestechniek & Maintenance

Techniekdomein kiezen

In VKR2 (het 4e leerjaar vmbo) kiezen de leerlingen een techniekdomein dat zij kunnen vervolgen met een studie op het mbo (Scalda). Het eerste halfjaar zijn dat Bouw, ICT, Metaal, Mobiliteit, Elektro & Installatie en in het tweede halfjaar Procesindustrie (Procestechniek en Maintenance).

Alle VKR2-leerlingen krijgen in het eerste halfjaar voorlichting over de Procesindustrie in Zeeuws- Vlaanderen en welke opleidingen daaraan gerelateerd zijn. Tevens horen ze welke bedrijven zich met onderhoud (maintenance) in de procesindustrie bezighouden. Geïnteresseerde VKR2-leerlingen kader/beroeps kunnen daarna nog een meeloopmoment in Proces/Maintenance meemaken. Vervolgens kunnen zij voor het 2e halfjaar de keuze maken om een tweetal modules Procesindustrie te volgen.
Scalda biedt op dit moment enkel Proces- en Maintenance-opleidingen op niveau 3 en 4 aan; een basisberoepsleerling stroomt echter altijd op niveau 2 in.