Wat is de vakmanschapsroute?

Leerjaar 3 vmbo b/k = 1e jaar VKR (VKR1)

Elke Zeeuws-Vlaamse vmbo-leerling die na de Praktische Profieloriëntatie aan het eind van leerjaar 2 kiest voor techniek komt in de Vakmanschapsroute (VKR) terecht. In leerjaar 3 van het vmbo (VKR1) oriënteert de leerling zich op een aantal grote techniekdomeinen. Op die manier krijgt de leerling een goed beeld van de beroepen en opleidingen die binnen de domeinen vallen. In de laatste periode van dat jaar kiest de leerling een verdiepingsmodule uit één van de vier domeinen: Bouw, Installatie/Elektro/Proces, Metaal/Mobiliteit of ICT.

De leerling loopt in die periode ook een snuffelstage bij een bedrijf in het gekozen domein. Op deze manier komt de leerling erachter of het gekozen domein bij hem of haar past en dat bepaalt de keuze voor het tweede leerjaar van de Vakmanschapsroute (VKR2=vmbo4).

De oriëntatie en de verdieping vinden plaats in de technieklokalen van de eigen scholen. Alleen de leerlingen van het Lodewijk College komen – bij gebrek aan een bouwlokaal - voor hun oriëntatie- en verdiepingsmodule Bouw naar het Centrum voor TopTechniek (CTT) binnen de muren van Scalda Terneuzen.

Leerjaar 4 vmbo b/k = 2e jaar VKR (VKR2)

In VKR2 gaat de leerling in het eerste halfjaar aan de slag in het door hem of haar gekozen techniekdomein. Hier leren ze nog meer basisvaardigheden. De leerling komt er dan achter of hij of zij in het tweede halfjaar wil verdergaan in dit domein. Sommige leerlingen willen – in verband met hun opleidingswens op het mbo - óók nog iets van een ander techniekdomein te weten komen. In dat geval mag de leerling in het 2e halfjaar nog een ander domein kiezen. We doen dit om ervoor te zorgen dat de leerling na VKR2 in de juiste mbo-opleiding terechtkomt.

Alle VKR2-leerlingen volgen hun praktijklessen op het Centrum voor TopTechniek (CTT) in Terneuzen. VKR2-leerlingen uit Oostburg en Hulst worden op beide praktijkdagen met de bus naar Terneuzen gebracht en 's middags ook weer terug naar school.

Doorstroomregeling

Aan het eind van VKR2 doet de leerling gewoon Centraal Schriftelijk Eindexamen in de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Nask1. Verder moet de leerling het LOB-portfolio en het Techniekportfolio voldoende hebben afgerond. Als de leerling voldoet aan de ‘Doorstroomregeling’, dan mag de leerling instromen in niv. 2 (basisberoeps) of niveau 3 of 4 (kaderberoeps) van het mbo.

Leerjaar 5 = 3e jaar VKR (VKR3 = 1e jaar mbo)

Na het behalen van de ‘Doorstroomverklaring’ zal de leerling zijn/haar opleiding vervolgen op het mbo. Als de leerling voor een opleiding buiten de techniek kiest, dan is dat geen probleem: hij/zij is in principe toelaatbaar op elke opleiding binnen Scalda. De meeste leerlingen gaan door in een techniekopleiding in het verlengde van wat ze in VKR2 gedaan hebben. Bij elke opleiding binnen het mbo hoort een eigen ‘kwalificatiedossier’: alle eisen waaraan je moet voldoen om een diploma te behalen. Sommige opleidingen zijn in Terneuzen, maar voor andere opleidingen moet je bijvoorbeeld naar Vlissingen of naar Goes.

Inrichting Vakmanschapsroute techniek

In onderstaand schema kun je zien hoe de VKR is ingericht.

VKR schema